Spänningsregulatorer

En spänningsregulator är ett chip eller modul som reglerar spänningen för att hålla en konstant nivå.
162 resultat Sortera efter
Tittade 50 av 162 Produkter


Vad är en spänningsregulator?

En spänningsregulator är ett chip eller modul som reglerar spänningen för att hålla en konstant nivå. En spänningsregulators grundläggande funktion är att jämföra utsignalen med en referensspänning och anpassa utsignalen till referensspänningen. Utspänningen kan vara ett fast eller variabelt värde beroende på drivrutinen.

Det finns två typer av spänningsregulatorer: linjära spänningsregulatorer och switchade spänningsregulatorer.

  • Linjära spänningsregulatorer arbeta genom att använda en spänningsdelare för att reglera utgången. De är enkla, billiga och lätta att använda, men de är inte lika effektiva som andra typer av spänningsregulatorer eftersom de tenderar att avleda mycket kraft som värme. Några populära linjära spänningsregulatorer IC är LM7805, LM7812 och LM317.
  • Omkoppling av spänningsregulatorer, även kallad switching power supplies (SMPS), fungerar genom att snabbt slå på och av en transistor för att styra utgången. De är mer effektiva än linjära spänningsregulatorer, men de är mer komplexa och kan generera elektromagnetiska störningar (EMI). Några populära IC för att byta spänningsregulatorer är LM2675, LM2575 och LM3478.

Båda typerna av spänningsregulatorer har en återkopplingsslinga som känner av utgången och jämför den med referensspänningen.

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag väljer en spänningsregulator?

Det är viktigt att välja en spänningsregulator som är lämplig för din specifika applikation och att noggrant granska tillverkarens specifikationer för att säkerställa att den kommer att fungera som förväntat under de specifika förhållandena i din krets.

Det finns några saker att tänka på när du använder spänningsregulatorer, inklusive:

  1. Ingångsspänningsområde: Se till att ingången på spänningsregulatorn är lämplig för din applikation. Ingångsspänningen måste ligga inom det driftsområde som specificerats av tillverkaren för att säkerställa korrekt funktion och förhindra skador på spänningsregulatorn.
  2. Utgångsområde: Kontrollera utspänningsområdet för att säkerställa att det är lämpligt för din applikation.
  3. Lastflöde: Se till att belastningsströmmen (mängden ström som flyter genom kretsen) inte överstiger den maximala belastningen för spänningsregulatorn. Om den maximala belastningsströmmen överskrids kan spänningsregulatorn överhettas och sluta fungera.
  4. Temperaturvariation: Tänk på temperaturområdet inom vilket spänningsregulatorn kan arbeta. Många spänningsregulatorer har ett specificerat driftstemperaturområde och drift utanför detta område kan resultera i dålig prestanda eller fel.
  5. Effektivitet: Tänk på att spänningsregulatorer kan ha olika verkningsgrad, det betyder hur mycket energi som går till spillo som värme under regleringsprocessen.
  6. Ljud: Vissa spänningsregulatorer kan introducera brus eller krusningar i utgången. Detta kan vara ett problem för känsliga elektroniska enheter. Vanligtvis genererar switchande regulatorer mer rippel än linjära spänningsregulatorer.
  7. Säkerhetsfunktioner: Vissa spänningsregulatorer har inbyggda skyddsfunktioner som termiskt skydd, överströmsskydd och överspänningsskydd.
  8. Redigera: Se till att spänningsregulatorn är korrekt monterad och kyld för att förhindra överhettning. Eftersom växlingsregulatorer är mer effektiva är det vanligtvis mindre troligt att de överhettas.

Vad är en lågavfallsspänningsregulator?

En lågspänningsfallsspänningsregulator (LDO) är en typ av spänningsregulator som kan ge en stabil utgång med en relativt liten spänningsskillnad (d.v.s. "spänningsfall") mellan ingången och utgången. Detta gör dem särskilt användbara i applikationer där inspänningen är nära den önskade utgången.

LDO:er är vanligtvis linjära regulatorer, vilket innebär att de fungerar genom att justera strömmen som flyter genom en passtransistor för att reglera utgången. Eftersom passtransistorn arbetar i sitt linjära område är utsignalen direkt proportionell mot inspänningen. Spänningsskillnaden mellan ingång och utgång är resultatet av spänningsfallet över passtransistorn och eventuella andra interna förluster i regulatorn.

LDO:er har typiskt en dropout-spänning mellan cirka 100mV och 2V, vilket är anledningen till att de anses vara låga dropout, vilket gör att de kan ge en stabil utsignal även när inspänningen bara är något högre än den önskade uteffekten.
Kundrecensioner om Spänningsregulatorer

Webwinkelkeur Kiyoh Trustpilot Opencircuit