DSMR Logger V4 (Smart Meter Reader)

Placerad på

Telegram mottaget

Telegrammet skickas av Smart Meter via stift 5 på RJ12-kontakten med en inverterad 5 volt TTL-logik. För ESP8266 måste denna signal inverteras (bakåt) samt göras lämplig för 3v3-logik hos ESP8266.

Spak-växlings-/växelriktarkrets Spak-växlings-/växelriktarkrets

I vila kommer R6 att vara basen för Q1 "hög" drar, lämnar Q1 "Stängd” blir och Samlaren, och med det Rx_SM ”låg" kommer vara. Om Tx_SM "låg” är kommer Basen av Q1 också ”låg" kommer att vara och blir Q1 "Öppen"gå stå. Samlaren och med den Rx_SM kommer att dras till 3v3 av R8. Rx_SM är då "hög”. Kommer Tx_SM med ett "hög" signalerar in, då kommer basen av Q1 också "hög"bli. Detta gör att Q1 leder och samlaren tillsammans med Rx_SM "låg"bli.

Spak-Shifter / Inverter på 1of!-Proto-kortet Spak-Shifter / Inverter på 1of!-Proto-kortet
Ovan kan du se hur den delen av schemat ser ut på den 1av!-Proto plattan ser ut.
Nuvarande sida 3. Processtelegram 1. Introduktion 2. databegärankrets 3. Processtelegram 4. I2C-gränssnitt 5. ADC-gränssnitt 6. Få alltid att falla på plats 7. En vacker förpackning Postat av Hemsida Willem Aandewiel (1955) har en bakgrund inom elektronik och digital teknik. Men större delen av sitt yrkesverksamma liv har han arbetat inom automation där han har arbetat inom i stort sett alla discipliner från programmerare till projektledare och projektledare. Willem var en av de första holländarna med en mikrodator (KIM-1, 1976) vid en tidpunkt då datorn ännu inte hade uppfunnits. Numera sysslar han främst med design och produktion av små elektroniska kretsar med mikroprocessorer. Hans "uppdrag i livet" är att göra människor entusiastiska över att göra sina egna elektroniska kretsar, mikrodatorer och programmering.

Kommentarer

Webwinkelkeur Kiyoh Trustpilot Opencircuit